NEZABÚDAME
NA VÁS

Je iniciatíva občianskeho združenia Post Bellum.
Ponúka pomoc seniorom v čase ochranných opatrení
v súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19.

Potrebujem pomoc

BEZPLATNÁ NONSTOP LINKA
PRE POMOC:

0800 22 11 80

Aktivity NEZABÚDAME NA VÁS sú určené primárne pamätníkom a pamätníčkam, ktorých spomienky sme zaznamenali v rámci dokumentaristického projektu Príbehy 20. storočia a publikovali ho v online archíve www.memoryofnations.eu.

Iniciatíva je otvorená všetkým seniorom a seniorkám, ktorí v tejto zložitej situácií potrebujú pomoc. Kontaktujte nás na bezplatnej infolinke.

Chcem pomôcť

CHCETE SA STAŤ DOBROVOĽNÍKOM / DOBROVOĽNÍČKOU?

Registrujte sa

Máte 18–60 rokov? Ste zdraví, trestne bezúhonní a nevzťahuje sa na Vás povinnosť dodržania karantény kvôli pobytu v zahraničí alebo pri kontakte s chorým? Potom sa môžete zaregistrovať.

AKÚ POMOC PONÚKAME?

Spolupracovníci Post Bellum, dobrovoľníci a dobrovoľníčky vám môžu pomôcť bezkontaktne prostredníctvom telefonického rozhovoru. Môžeme sa rozprávať o aktuálnej situácii, odporúčaniach štátu, ale aj o bežných veciach, o vašich životných príbehoch. Ak budete mať záujem, môžeme vám odoslať poštou náš časopis Príbehy 20. storočia.

Súčasne vám ponúkame kontaktnú pomoc v súlade s nariadeniami ohľadom vírusu COVID-19. Naši dobrovoľníci a dobrovoľníčky vám môžu pomôcť s nákupom, vyzdvihnutím liekov, pomoc so sprostredkovaním lekárskej či psychologickej pomoci, pomoc v starostlivosti o domáce zvieratá (prechádzky so psami).

KDE POMOC PONÚKAME?

Pomoc sa snažíme poskytnúť kdekoľvek v Slovenskej republike v závislosti na možnostiach dobrovoľníkov. V prípade, že pomoc v danom mieste nebudeme schopní poskytnúť, pokúsime sa ju zabezpečiť v spolupráci s inými organizáciami.

KTO POMOC PONÚKA?

Dobrovoľníci a doobrovoľníčky z radov spolupracovníkov a podporovateľov Post Bellum. Dobrovoľníci sú ľudia starší ako 18 rokov, ktorí sú registrovaní a poskytli osobné údaje potrebné k svojej identifikácii.

CHCETE NÁM POMÔCŤ INAK?

Finančná pomoc:

Môžete nám pomôcť aj darom online (pozri nižšie).

Váš dar využijeme predovšetkým na nákup ochranných pomôcok a dezinfekcie pre seniorov i dobrovoľníkov, ktorí im pomáhajú. Ďalej na pokrytie prevádzkových nákladov iniciatívy Nezabúdame na vás, prípadne na preklenutie finančnej núdze či nedostatku hotovosti seniorov.Materiálna pomoc:

V tejto chvíli zháňame hlavne ochranné pomôcky a dezinfekcie pre dobrovoľníkov i seniorov.

KONTAKTY

NONSTOP linka pre seniorov:
0800 22 11 80


Finančná pomoc
Sandra Polovková,
sandra.polovkova@postbellum.sk, 0902 754 380


Materiálna pomoc
Natália Pavlova Tomeková,
natalia.pavlova@postbellum.sk


Komunikácia s médiami
Marian Jaslovský,
marian.jaslovsky@postbellum.sk, 0903 415 830


Koordinácia dobrovoľníkov
Iveta Svetlíková,
iveta.svetlikova@postbellum.sk, 0910 336 686


Stop podvodníkom

SPOLUPRACUJEME S ODBOROM PREVENCIE KRIMINALITY KANCELÁRIE MINISTRA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pre viac informácií kliknite na informačný leták vedľa.